Pablo Hunnego over het jaarplan: ‘Het is tijd voor een minder bescheiden opstelling.’

‘Uitgetrilde’ facilitaire dienstverlening, hybride werken, duurzaamheid en ons voorbereiden op projecten en verhuizingen. Heel veel projecten  en verhuizingen. Dat zijn de grote thema’s voor 2024 en de jaren daarna. We spreken FMH-directeur Pablo Hunnego over het FMH-jaarplan voor 2024. ‘FMH moet meer dan ooit tevoren een geoliede machine zijn.’ 

FMH-directeur Pablo Hunnego proost op 2024 (met 0%-bubbels)
Beeld: FMHaaglanden
FMH-directeur Pablo Hunnego proost op 2024 (met 0%-bubbels)

Wat is de belangrijkste ontwikkeling waar we in 2024 voor staan?

‘Voor de coronapandemie was de facilitaire dienstverlening een beetje ‘uitgetrild’. We hadden een grote mate van routine, wisten wat de behoefte van onze klanten was en konden heel goed terugvallen op onze ervaring. Sinds corona gonst het facilitaire werkveld weer van nieuwe uitdagingen en inzichten. De grote gamechangers zijn hybride werken en duurzaamheid. Wat gaat dat betekenen voor onze dienstverlening? Wat hebben onze klanten daarin nodig? De uitdaging voor ons is of we dat goed weten te vertalen naar onze dienstverlening. Daarvoor moeten we in feite alles door de zeef halen: is dit product nog steeds nuttig in hybride werken? En is het duurzaam? Dat is echt een professionele uitdaging waar we mee moeten dealen. Bij deze ontwikkelingen kwamen we er ook achter dat we, behalve aan facility management, veel meer dan vroeger aan verandermanagement moeten doen. Ook nieuw voor ons. Dat voelde soms als een brug bouwen terwijl je er al op loopt.’

‘We moeten in 2024 nog meer laten zien dat wij het verschil kunnen maken’

Is er iets waar je speciaal naar uitkijkt?

‘Ik vind het belangrijk dat we als FMH straks kunnen laten zien: wij hebben onze klanten geholpen met die ontwikkeling naar hybride werken en grotere duurzaamheid. In 2024 is onze professionele uitdaging: goed blijven monitoren wat onze klanten nodig hebben en dat goed doorvertalen naar onze dienstverlening. Daarvoor moeten we het contact met onze klanten beleidsmakers verstevigen. Tot nu toe hadden we als uitvoeringsorganisatie altijd een professionele, maar ook wat bescheiden opstelling. Voordat we iets ondernamen, wachtten we eerst op beleid, een besluit of op een opdracht. Nu is het tijd voor een minder bescheiden opstelling. Wij zijn van facility management en komen nog sneller en krachtiger - vanuit onze expertise - met goede voorstellen en nota’s. Het liefst leggen we onze afnemers daarin een paar concrete keuzeopties voor. Dit vraagt lef en daadkracht. We moeten in 2024 nog meer laten zien dat wij het verschil kunnen maken. Er zit zoveel expertise en denkkracht bij ons, als je dat goed kan inzetten: mooier kan het niet. Als FMH dan ook nog een organisatie is waar mensen graag werken, is het plaatje helemaal compleet.’

Heeft het nieuwe masterplan Huisvesting impact voor FMH?

‘In het nieuwe rijksbrede masterplan Huisvesting staat een hoeveelheid projecten en verhuizingen, dat hebben we nog niet eerder in ons bestaan meegemaakt. Panden gaan uit roulatie voor renovatie. Er komen nieuwe gebouwen bij die we gaan beheren. Dat zijn grote projecten. Behalve de verhuizingen gaan we ook de hybride werkomgeving in die panden doorvoeren. Het worden dus hectische jaren. We zullen ons in 2024 heel goed en gedegen moeten voorbereiden op de periode 2025-2030. Dan moet je denken aan onze personele bezetting: is die bij alle afdelingen voldoende? Zijn onze projectenportfolio en projectorganisatie op orde? Beschikken we over de juiste actuele en voorspellende data om de juiste inschattingen te kunnen maken en de juiste beslissingen te kunnen nemen? FMH moet meer dan ooit een geoliede machine zijn.'

Tekst en foto: Sanne Nienhuis