Facilitaire mijmeringen over de post-corona toekomst

Je hebt er geen glazen bol voor nodig om te weten dat aan de coronacrisis een einde komt. Maar dan? Gaan we dan weer massaal forenzen richting Hofstad? Of doen we iets met de lessen uit het ‘Grote Thuiswerk Experiment’? Als het aan FMH ligt het laatste. Want, zoals de wijze Churchill al verwoordde: never waste a good crisis. Met Annelies Simons, manager Regie bij FMH, mijmeren we over de facilitaire kant van de post-corona toekomst.

Annelies Simons, manager Regie bij FMH
Annelies Simons, manager Regie bij FMH

Annelies: “Naast de ramp die het coronavirus voor de gezondheid van veel mensen en voor de economie is, heeft het ook grote impact op onze manier van werken en ons werkplezier. Ik las in een artikel van Japke‐d. Bouma dat het thuiswerken een hoop nieuwe ´jeukkantoortaal´ heeft opgeleverd. En dat is dan wel weer grappig om te lezen. Op nummer 1 staat volgens Japke ´je staat nog op mute´. Ook ´je viel even weg´, ´ik hoor mezelf dubbel´, ´ik hoor een echo´, ´ik loop even vast´ en ´zie je mij, ik zie jou niet´ staan hoog op het lijstje. Andere ergerlijke termen zijn volgens haar: ´ik moet zo een call in´, de ´harde eindtijd´, de ´biobreak´ (een pauze voor biologische functies als naar het toilet gaan, eten en drinken) en ´ik zie geen handjes, o wacht, toch wel´. Herkenbaar? Voor mij wel, ben ik bang. 

Schooljuf

“Wie had een jaar geleden gedacht dat een groot deel van ons zoveel overleg zou hebben via je scherm en deze termen zou gebruiken... Ik voel mij soms net een schooljuffrouw als ik collega´s in een online-vergadering achter elkaar vraag om te reageren. In sommige overleggen werkt dat prima, maar eigenlijk wil ik anderen toch liever rechtstreeks aankijken en niet via een scherm. Het zou mooi zijn als we de positieve kanten van deze andere manier van werken na de crisis kunnen behouden. Ik verwacht dat we een paar dagen per week blijven thuiswerken en dat we vooral naar kantoor komen om elkaar te ontmoeten en om samen te werken. Natuurlijk geldt dit alleen voor medewerkers waarbij het werk goed vanuit huis gedaan kan worden. Binnen het Rijk wordt bekeken welke kansen we kunnen benutten om de Rijksdienst beter te maken. Eerder is al de ambitie Rijksdienst 2022 opgesteld waarin ‘grenzeloos samenwerken’ en ‘bewust werken’ kernbegrippen zijn.

Een andere manier van werken vraagt een andere manier van leidinggeven, van communicatie, van samenwerken.

Nieuw evenwicht

“Bewust werken betekent dat teams en medewerkers de ruimte krijgen om optimaal te kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven en dat zij daarin worden ondersteund vanuit de bedrijfsvoering. Ook FMH krijgt hier een belangrijke rol in. Zo moet er een nieuw evenwicht komen tussen op kantoor werken en thuiswerken. We moeten op zoek gaan naar digitale, werkplek‐ en facilitaire voorzieningen die samenwerken bevorderen: thuis, op kantoor en onderweg. Een andere manier van werken vraagt een andere manier van leidinggeven, van communicatie, van samenwerken. Dat is een cultuurverandering voor ons allemaal. Voor de dienstverlening van FMH brengt dit diverse veranderingen met zich mee. We gaan met pilots uitproberen wat hierin goed werkt en stapsgewijs veranderingen doorvoeren. 

Proeftuin

“Onze productmanagers en adviseurs zijn al - mét input van onze klanten - aan de slag gegaan. Ze hebben een impactanalyse gemaakt voor de nieuwe hybride manier van werken voor de departementen in ons verzorgingsgebied. We staan aan de vooravond van een grote verandering. FMH wil de impact van het nieuwe, hybride werken op alle aspecten van onze dienstverlening grondig onderzoeken. In een proeftuin in ons eigen pand en met diverse kleinere pilots bij onze klanten bekijken we grondig hoe we onze dienstverlening in de toekomst kunnen aanpassen: van meubilair en schoonmaak tot catering en gastheerschap. Hierbij toetsen we onze plannen en pilots steeds in ons Afnemersberaad, waarin onze klanten vertegenwoordigd zijn. 2021 wordt daarmee een spannend en interessant jaar voor FMH en voor onze vastgoed- en ICT-rijkspartners. Ik kijk ernaar uit en hoop dat we elkaar dit jaar ook weer op kantoor kunnen ontmoeten, want dat blijft toch echt het leukst!”
 

Tekst: Annelies Simons en Judith Kraaijenbrink