FMH verwelkomt 11 Audi’s e-tron, 10 Hyundais Nexo en 9 Renaults Zoe in wagenpark

Eind november is één derde van ons FMH-wagenpark elektrisch, een fantastische mijlpaal! Met de komst van 11 Audi’s e-tron, 10 Hyundais Nexo en 9 Renaults Zoe staat de teller voor FMH in totaal op dertig procent aan elektrische auto’s. Wij spreken Pablo Hunnego - directeur van FMH - over deze belangrijke stap in de elektrificatie van het wagenpark van FMH.

De Rijksoverheid werkt aan een duurzame economie voor de toekomst. Slim en zuinig omgaan met onze grondstoffen vermindert CO²-uitstoot en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. Pablo: “Bij FMH hebben we duurzame dienstverlening als focus. Onze ambitie is om in de komende tien jaar als organisatie te transformeren naar een volledig circulaire facilitaire dienstverlener met een neutrale CO²-impact. Elektrificatie van het wagenpark is één van de zes speerpunten binnen het FMH-programma duurzame dienstverlening.”

”Een verduurzaming van onze dienstverlening, waarbij we onze klant nog altijd even comfortabel kunnen vervoeren.”

Audi e-tron
De Audi e-tron

Dertig procent

Bij FMH verzorgt de afdeling Personenvervoer het vervoer van bewindspersonen en de ambtelijke top. Bij deze afdeling ligt ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het wagenpark. Pablo: “Op deze afdeling is keihard gewerkt. Met de komst van de eerste drie Hyundais Nexo in juni (waarvan eentje voor EZK DG Focco Vijselaar) en later dit jaar nog eens 7 Hyundais Nexo, 11 Audi’s e-tron en 9 Renaults Zoe bestaat ons wagenpark nu voor dertig procent uit elektrische auto’s. Dat is een heel mooi resultaat. Zeker met de rijksbrede doelstelling voor dit jaar in het achterhoofd: twintig procent elektrificatie van het hele Rijkswagenpark. Daar zitten we dus ruim boven. Ik ben blij met deze verduurzaming van onze dienstverlening, waarbij we onze klant nog altijd even comfortabel kunnen vervoeren.”

Hyundai Nexo
De Hyundai Nexo

Batterij-elektrisch én waterstof-elektrisch

FMH heeft ervoor gekozen om in de komende jaren in te zetten op zowel batterij-elektrisch aangedreven auto’s als waterstof-elektrisch aangedreven auto’s. Beide aandrijvingen zijn volop in ontwikkeling en de verwachting is dat beide varianten in de toekomst naast elkaar bestaan. Op dit moment zijn de batterij-elektrisch aangedreven auto’s verder doorontwikkeld. Dat is alleen al te merken aan het aantal beschikbare modellen en het aantal plekken waar het in Nederland mogelijk is om de auto bij te laden. Pablo: “In dat opzicht staat de ontwikkeling van de waterstof-aangedreven auto’s nog in de kinderschoenen. Ondanks dat is de verwachting dat de belangstelling voor waterstof-aangedreven auto’s in de komende jaren fors toeneemt. Zeker als er meer waterstoftankstations bij komen. De grotere actieradius en de korte tijd die in het in beslag neemt om te tanken zijn absolute pluspunten. Voor ons dus reden om op twee paarden te wedden.”

“Dertig procent is een mooi begin, maar hier stopt het niet.”

Pablo Hunnego, directeur FMHaaglanden
Pablo Hunnego, directeur FMHaaglanden

Mooi begin

“Ons huidige wagenpark bestaat uit 88 auto’s. We werken met een vervangingsschema waarin we het verloop van ons wagenpark zorgvuldig monitoren. Naast een inschatting van de technologische ontwikkelingen kijken we daarbij ook naar praktische zaken, zoals de looptijd van de huidige leasecontracten en de ritprofielen van topambtenaren en bewindspersonen. Vanwege de snelle veranderingen in technologie en beschikbare modellen stellen we het vervangingsschem regelmatig bij,” legt Pablo uit. “Dertig procent is een mooi begin, maar het stopt hier niet!”, aldus een tevreden FMH-directeur.

Speerpunten FMH Duurzame dienstverlening

Met onze zes speerpunten geven wij invulling aan de rijksbrede doelstellingen. Deze zijn vastgelegd in het FMH-jaarplan 2020 en doorvertaald naar het jaarplan 2021;

  • Vermindering van het aandeel restafval naar 35%.
  • Het verduurzamen van de catering.
  • Integratie van de principes van circulariteit.
  • De distributie van acht van de twaalf facilitaire producten via de logistieke hub.
  • Elektrificatie van 20% van het wagenpark.
  • Creëren van dertig nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Tekst: Judith Kraaijenbrink