Primeur: FMH schaft waterstofauto aan

“Ik ben er trots op dat ik de eerste waterstofauto van FMH in ontvangst mag nemen. Met de elektrificatie van het wagenpark laten we als Rijk zien dat we de klimaatdoelstellingen serieus nemen.” Focco Vijselaar, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), is opgetogen over zijn nieuwe bolide: een Hyundai Nexo.

“Ik rijd nu in een Tesla en ik merk dat mensen positief verrast zijn als ik op werkbezoek kom en geen traditionele auto heb. Het past ook bij ons ministerie, dus ik vind het logisch om in zo’n auto te rijden. Dan is het halve verhaal van EZK al verteld”, aldus Vijselaar.

En met deze waterstofauto zit u op driekwart van het verhaal?

”Haha, het helpt zeker. Elektrificatie van het wagenpark staat hoog op de duurzaamheidsagenda van de Rijksoverheid. Eind 2020 moet twintig procent van het wagenpark elektrisch (batterij-elektrisch én brandstofcel-elektrisch – red.) zijn. Dat is de ambitie en we schieten al aardig op. Maar we moeten als Rijk nog flink doorpakken om die doelstelling te behalen.”

DG EZK Focco Vijselaar inspecteert de nieuwe waterstofauto
DG EZK Focco Vijselaar inspecteert de nieuwe waterstofauto

FMH verzorgt het personenvervoer van de bewindslieden en ambtelijke top van zeven ministeries. Daarnaast organiseert FMH de aanschaf en het beheer van het wagenpark. Op dit moment zijn drie waterstofauto’s in bestelling en negen (batterij)elektrische poolauto’s. Op korte termijn wordt ook nog een aantal volledig elektrische auto’s besteld voor de inzet op personenvervoer. De doelstelling van twintig procent elektrificatie komt steeds dichterbij.

Vijselaar: “Inderdaad. Het Rijk heeft een voorbeeldfunctie en door te rijden in een elektrische auto, maak je niet alleen een belangrijk statement, maar doen we ook veel ervaring op met de elektrificatie van het wagenpark. Het voordeel van waterstofauto’s is bijvoorbeeld de actieradius van 665 kilometer (volgens de WLTP-norm), tegen een krappe 400 kilometer van de doorsnee elektrische auto. Het voltanken van een waterstofauto kost vijf minuten, terwijl een Tesla een half uur aan de paal staat voor de accu weer op 80 procent staat.

Focco Vijselaar - dg Bedrijfsleven & innovatie bij het ministerie van EZK: “Als je met zo’n auto voorrijdt, is het halve verhaal van EZK al verteld.”

Een uitdaging voor uw chauffeur zeker?
“Dat betekent inderdaad veel gepuzzel als we voor vergaderingen in Brussel of Groningen moeten zijn. Toch zal de actieradius van elektrische auto’s snel verbeteren door nieuwe ontwikkelingen in accutechnieken. Maar op dit moment ligt de actieradius van waterstofelektrische auto’s nog beduidend hoger. En je hoeft ze niet op te laden. Qua waterstoftankstations zijn er nu vijf in Nederland, eentje vlakbij mijn woonplaats, in Rhoon, en in Den Haag is er onlangs een waterstoftankstation geopend op de Binckhorst. En binnenkort komen er in Noord-Nederland drie bij. Volgend jaar zou dat aantal uitgebreid moeten zijn naar twintig. Tanken in vijf minuten, versus twintig minuten tot een half uur met een Tesla. Uit hoofde van mijn functie heb ik een passie voor innovatie en mijn vorige chauffeur (René van Asperen, een collega van FMH - red.), heeft een passie voor auto-ontwikkeling. Eigenlijk hebben we ons samen op dit project gestort. René heeft zich persoonlijk ingezet door bij FMH de aanschaf van een waterstofauto op de agenda te zetten.”

DG EZK Focco Vijselaar en FMH-chauffeur Victor Deelen
DG EZK Focco Vijselaar en FMH-chauffeur Victor Deelen
David Breukhoven overhandigt de autosleutels aan Victor Deelen
David Breukhoven overhandigt de autosleutels aan Victor Deelen

FMH-wagenparkbeheerder David Breukhoven, René van Asperen en Willem Vos (ook chauffeur bij FMH) zijn enthousiast aan de slag gegaan met het ‘project waterstofauto’, juist om ook ervaring op te doen met dit type voertuigen. Dat deden zij in samenwerking met het duurzaamheidsteam van directie Bedrijfsvoering van EZK. En met succes, want deze week neemt de dg van EZK zijn nieuwe auto in ontvangst.

De ontwikkelingen gaan snel. Nu al aan het nadenken over de volgende auto?

“Nou, dat duurt nog wel even. Maar als de ontwikkelingen doorzetten, wordt dat een ‘lightje’, een auto op zonne-energie! Dat is een geweldige innovatie op het gebied van mobiliteit. Lightyear One, zoals ‘ie officieel heet is een elektrische auto die door oud-studenten van de TU Eindhoven is ontwikkeld. Knappe koppen die betrokken waren bij het Solar Team dat in 2013, 2015 en in 2017 de Bridgestone World Solar Challenge wist te winnen. Die Lightyear One is een vierwielaangedreven auto die wordt voortgedreven door zonne-energie. Hij heeft een actieradius van 800 kilometer en zou op korte termijn als commerciële auto op de Europese en Amerikaanse markt moeten komen. Een auto van Nederlandse makelij. Ook dat is een bijzonder interessante ontwikkeling die we op de voet volgen. En dat past ook uitstekend bij mijn directoraat-generaal: innovatie is één van onze speerpunten. Maar eerst gaan we ervaringen opdoen met de Nexo: een mooie stap op de duurzaamheidsagenda van de Rijksoverheid en een schoolvoorbeeld door verbinding en samenwerking tussen de ministeries EZK en BZK.”

Hyundai Nexo

De elektrisch aangedreven Hyundai Nexo is voorzien van een brandstofcel die met een volle tank waterstof een bereik heeft van maar liefst 665 kilometer (volgens de WLTP-norm). De Nexo is geheel emissievrij: er komen tijdens het rijden geen schadelijke stoffen (CO2) vrij.

Kabinetsvisie Waterstof

Op 30 maart heeft minister Wiebes van EZK de Tweede Kamer geïnformeerd over de Kabinetsvisie waterstof. Lees hier de kamerbrief.

Tekst: Judith Kraaijenbrink   Foto's: David Breukhoven