Voor leveranciers

FMHaaglanden werkt intensief samen met leveranciers om het totale aanbod aan facilitaire producten en diensten te kunnen leveren. Voorbeelden hiervan zijn catering, schoonmaakdiensten en personenvervoer.

Overeenkomsten

Voor vrijwel alle producten en diensten sluiten wij overeenkomsten met leveranciers af en maken wij samenwerkingsafspraken met rijkspartners, zoals de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO), Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en de Rijkskoeriersdienst (IPKD).  Wij kennen de behoefte van onze klanten en dragen zorg voor goed contract- en leveranciersmanagement. Wij willen voor al onze leveranciers en rijkspartners een goede opdrachtgever zijn.

Inkoop en aanbestedingen

FMHaaglanden heeft de inkoop centraal georganiseerd. Door het volume van de inkoopopdrachten voert FMHaaglanden voornamelijk Europese Aanbestedingen uit. Deze worden gepubliceerd op www.Tenderned.nl.   

Het Rijk heeft aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat wil zeggen: het inkopen van diensten en goederen die op een milieuvriendelijke en eerlijke manier zijn gemaakt. Duurzaamheid is een belangrijk afwegingscriterium bij de gunning van opdrachten. FMHaaglanden volgt dit rijksbrede beleid. Dit betekent dat wij bij inkoop van producten en diensten niet alleen letten op kwaliteit en prijs, maar ook op duurzaamheid, innovatie, sociale voorwaarden, diversiteit en inclusiviteit.

In aanbestedingen hanteert FMHaaglanden minimaal de richtlijnen van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden.

Meer informatie over aanbesteden staat op: 

Rijksoverheid aanbesteden

Publiek-private samenwerking

Bij twee panden binnen  het verzorgingsgebied van FMHaaglanden is sprake van een publiek-private samenwerking: de DBFMO-locaties Bezuidenhoutseweg 30 en Rijnstraat 8. DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain & Operate. Dit houdt in dat ontwerp, financiering, bouw/renovatie, onderhoud en facilitaire dienstverlening zijn uitbesteed aan één marktpartij: een consortium. Wij werken in deze constructie in de rol van regievoerder samen met het consortium. Tijdens de looptijd van de DBFMO-overeenkomst is het consortium verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een gebouw met werkplekken en de voorzieningen die vooraf zijn afgesproken. Voor de Rijnstraat geldt dat FMHaaglanden een deel van de dienstverlening zelf uitvoert.