Toegankelijkheidsonderzoek

Het toegankelijkheidsonderzoek naar http://www.fmhaaglanden.nl is afgerond op 19 december 2020. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.