Nicole doet de Turfmarkt-shuffle

Nee, de Turfmarkt-shuffle is geen dansje dat viraal gaat op TikTok. Het is het sluitstuk van een serie verhuizingen en verschuivingen binnen de Haagse rijkskantoren (werktitel: ‘Haagse schuif’). FMH-projectleider Nicole Colenbrander heeft de interne reshuffle op Turfmarkt 147 begeleid.

Nicole Colenbrander, FMH-projectleider
Beeld: FMHaaglanden
FMH-projectleider Nicole Colenbrander begeleidde de Turfmarkt-shuffle

Wat is de Haagse Schuif?

‘De Haagse Schuif is een serie van verhuizingen en verschuivingen rijkskantoren in de Haagse regio. Het uiteindelijke doel was dat organisaties die logisch bij elkaar hoorden, ook bij elkaar gehuisvest waren. Of dat controlerende organisaties juist verder weg kwamen te zitten van het departement dat ze moesten controleren. Denk bijvoorbeeld aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Inspectie JenV. Eerst zaten beiden in Turfmarkt 147, nu is de Inspectie JenV in het Bentinckhuis gehuisvest en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) in het Beatrixpark.’

Wanneer is de Haagse Schuif begonnen?

‘Het vertrek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum, het kennisinstituut van JenV, red.) uit Turfmarkt 147 vormde de start van de Haagse Schuif. Dat was in 2019. Daardoor ontstond ruimte om de op elkaar aansluitende huisvestingsprojecten te realiseren. Als eerste konden door het vertrek van het WODC een paar andere JenV-onderdelen die tijdelijk in De Hoftoren een onderkomen hadden gevonden, terugkeren naar de Turfmarkt. De interne reshuffle van Turfmarkt 147 vormde het sluitstuk van de Haagse Schuif.’

Waarom wordt er geschoven in Turfmarkt 147?

‘BZK en JenV zaten op verschillende etages te krap. Dat komt door kabinetsambities van Rutte IV voor beide ministeries, waardoor beide departementen groeiden. Ook gebeurtenissen als de oorlog in Oekraïne en meer aandacht voor bepaalde beleidsdossiers zorgt voor toename van het aantal medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire en de invoering van de WOO (Wet Openbaarheid Bestuur, red.). Tegelijk is er al jaren minder ruimte beschikbaar door ondeugdelijke vloeren. Nadat in 2017 een parkeergarage in Eindhoven instortte, bleek dit type vloeren ook in verschillende rijkskantoren gebruikt te zijn. Dus ook in Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147. Hierdoor konden ruimtes niet of minder belast worden. Het meerjarige project om de vloeren te herstellen, ging ook langdurig ten koste van capaciteit. Dat kwam er nog eens bij.’

Waarom gebeurt dat nu?

‘Eind 2021 is de RvIG naar Beatrixpark verhuisd. De Inspectie JenV ging in 2022 naar het Bentinckhuis. Dat gaf de schuifruimte die we nodig hebben om te kunnen beginnen met de reshuffle op de Turfmarkt. ’

Wat zijn de wensen en randvoorwaarden?

‘Het uitgangspunt voor deze interne verschuiving is dat er geen bouwkundige aanpassingen gedaan worden en ook dat de nieuwe afdeling gebruik maakt van de ruimtes, meubilair en andere voorzieningen zoals ze op de nieuwe etage zijn. De wens van JenV sloot hier eigenlijk bij aan: geen onnodige verhuizingen en verbouwingen. BZK wilde heel graag dat alle BZK-afdelingen aaneengesloten bij elkaar in de Zuidtoren zitten. En het account van de Auditdienst Rijk (ADR) voor BZK en JenV wilde graag gehuisvest worden op één plek én op wat meer afstand van de ministeries die zij controleren. Dat konden we nu allemaal gaan realiseren. Ook heel interessant: na de reshuffle voldoet de Turfmarkt aan de nieuwe flexfactor van 0,7 werkplek per fte, helemaal volgens het besluit van de ICBR (Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk, red.).’

Laatste vraag: is het klaar?

‘Op een paar kleinere clubjes na zat eind 2023 iedereen op zijn nieuwe plek. Die laatste clubjes verhuizen we nog komende maand. Nu alleen nog even de interne bewegwijzgering aanpassen. En natuurlijk wennen aan de nieuwe indeling – ik hoor nog regelmatig dat mensen op de automatische piloot de lift naar hun oude etage hebben genomen.’

Tekst: Sandra Vermeulen en Sanne Nienhuis