Bye bye wegwerpbekers

De wegwerpbeker - dat kartonnen bekertje waar we al jaren uit drinken - is bijna verleden tijd. Per 1 januari 2024 is het gebruik van wegwerpbekers niet meer toegestaan. Maar waarom is dat? Wat zijn de voordelen van een herbruikbare beker? En hoe pakt FMHaaglanden deze logistieke uitdaging aan? We vragen het projectleider Michiel van Noort.

Michiel van Noort met een herbruikbare beker
Michiel van Noort met een herbruikbare beker

De wegwerpbeker gaat eruit. Vertel!

Klopt. Begin volgend jaar is de wegwerpbeker exit. In de koffiecorners van alle FMH-panden waar een barista je koffie maakt is een herbruikbare beker al de standaard. Voor de automaten op de etages zijn nu nog kartonnen wegwerpbekers beschikbaar. Maar ook hier zijn deze binnenkort verboden. FMH wil het invoeren van een herbruikbare beker bij de automaten zorgvuldig doen. Het maken van een goede keuze is complexer dan het lijkt.

Hoe pakt FMH dat aan?

FMH heeft een groot verzorgingsgebied met vijftien panden. Elk pand en zelfs iedere verdieping heeft eigen (on)mogelijkheden. Wat ook een rol speelt, zijn de contracten met de verschillende koffieleveranciers. Bij sommigen móeten we bekers afnemen, omdat dat contractueel vastligt. Het is belangrijk dat we de overgang naar herbruikbare bekers in één keer goed doen. We willen gebruik maken van de kennis en innovatiekracht van de markt. We zoeken een beker die prettig drinkt, handig is in gebruik en duurzaam is. Daarnaast staan we voor een logistieke uitdaging. 

Logistieke uitdaging?

Elk pand is anders. Dat geldt ook voor de plekken waar de automaten staan. Is daar bijvoorbeeld ruimte voor de bekers? Maar ook: hoe zorgen we dat de voorraad wordt aangevuld? En: hoe verzamelen we gebruikte bekers en hoe maken we die schoon? Zo heeft niet elk pand een vaatwasser. Ook zijn niet overal collega’s aanwezig die het beheer van de bekers kunnen doen. Daarbij kijken we ook of mogelijk personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol kunnen spelen. We hebben inmiddels een inventarisatieronde langs de kantoren gedaan. In april en mei spreken we de facilitair managers om de (on)mogelijkheden verder in kaart te brengen. Het kan zelfs zijn dat verbouwingen nodig zijn. 

En hoe kies je de beker?

Dat doe ik gelukkig niet alleen. We bekijken het aanbod van herbruikbare bekers in de markt zorgvuldig. Je ziet steeds meer oplossingen. We houden ook onderzoeken in de gaten. Zo verwachten we in mei de resultaten van verschillende pilots uitgevoerd door het Koffiebekerpact. Dat is een initiatief van onder andere Phi Factory, Phillips en PwC. Zij doen nu op acht locaties onderzoek naar het ‘lifecycle management’ van zes verschillende bekers. Het is interessant om deze resultaten te vergelijken met ons eigen onderzoek. We hebben nu voor het overgrote deel inzichtelijk welke herbruikbare bekers te koop zijn. 

Spelen de departementen nog een rol bij die keuze?

We spreken binnenkort de duurzaamheidcoördinatoren van alle departementen binnen het verzorgingsgebied van FMHaaglanden. Het is echt belangrijk om samen op de trekken in het behalen van alle duurzame rijksdoelen. We moeten kijken waar en hoe we elkaar kunnen versterken. Voor de keuze van de herbruikbare beker vraagt FMH rijkscollega’s in de verschillenden panden voor een gebruikerspanel. Het panel speelt een rol in het testen van de top 5 van duurzame bekers. Gezien de hoeveelheid bekers die we moeten inkopen, kan een Europese aanbesteding nodig zijn. En het zou zo maar kunnen dat we verschillende bekers voor verschillende panden gaan adviseren. Juist omdat elk pand anders is. Medio juni komen we met een eerste advies.

Het belangrijkste voordeel van het invoeren van de herbruikbare beker is natuurlijk de hoeveelheid CO2 die we besparen. Vlak voor corona heeft Twynstra Gudde/PHI Factory de footprint van de FMH-dienstverlening onderzocht. Hier kwam uit naar voren dat de totale uitstoot van onze koffiebekers in 2019 283 ton CO2-equivalenten waren. Dit staat gelijk aan anderhalf jaar rijden met een benzineauto en honderd keer een en weer vliegen naar Parijs.