Pas toe of leg uit: 100% score aanbesteding FMIS

Forum standaardisatie heeft aan FMH een oorkonde uitgereikt voor een 100% score op alle relevante open standaarden bij de aanbesteding voor ons nieuwe facilitair managementinformatiesysteem (FMIS). Daar zijn we als FMH trots op.

Directeur Pablo Hunnego met oorkonde

Tijdens de webinar ‘Monitor Open Standaarden 2020: de best scorende ICT-trajecten van het jaar!’ werd FMH samen met 5 andere winnaars in het zonnetje gezet. Pablo Hunnego, directeur FMHaaglanden gaf tijdens de webinar een toelichting, waarom FMH het gebruik van open standaarden belangrijk vindt.

Om goed en veilig te kunnen samenwerken met de verschillende uitvoeringsorganisatie binnen de Rijksoverheid zijn ICT-systemen essentieel. Door het gebruik van open standaarden zorgen we onder andere dat we leveranciersonafhankelijk zijn en verbeteren we de continuïteit.  

Bij de aanbesteding van het nieuwe FMIS heeft FMH de beslisboom open standaarden gebruikt en de ‘pas toe of leg uit’- lijst van Forum Standaardisatie is verwerkt in ons programma van eisen. Ook heeft de succesvolle samenwerking met andere onderdelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, namelijk UBR I-interim en de HIS bijgedragen aan het behalen van de 100% score.