Modern FMIS onmisbaar voor servicebedrijf

“Kern van ons werk is service”

FMHaaglanden heeft gekozen voor een vernieuwd facilitair managementinformatiesysteem (FMIS). Afgelopen woensdag heeft Pablo Hunnego, directeur, het contract hiervoor getekend met Facilitor. “Onze ambitie is om bijzonder goed te willen presteren. Kern van ons werk is dat wij een servicebedrijf zijn. We verwachten ook van onze leveranciers dat zij in de geest van ons ‘Serviceconcept’ handelen.”

Namens Facilitor tekende Peter Feij, directeur, voor deze mooie opdracht. “Het FMIS dat wij aanbieden bestaat al twintig jaar en er is sindsdien veel veranderd. Binnen de rijksoverheid werken Rijkswaterstaat en Dienst Justitiële Inrichtingen hier ook mee. Wij werken samen met onze klanten aan de doorontwikkeling van het systeem.”

Nieuw facilitair managementinformatiesysteem
Beeld: ©FMHaaglanden
Van links naar rechts op de voorgrond: Pablo Hunnego, Peter Feij, Hella Spithout.

Het is nooit ‘af’

Uiteraard blijven partijen ook na de oplevering van het nieuwe systeem met elkaar verbonden want zo’n FMIS is nooit ‘af’. Pablo Hunnego: “Binnen ons vak wordt veel gesproken over smart buildings en er zijn veel vraagstukken waarvoor behoefte is aan veel meer informatie dan wij via onze huidige systeem kunnen genereren. Met het nieuwe FMIS kunnen wij veel beter sturen en onze service maximaliseren. Zeker in deze tijd van corona wordt dat nog belangrijker! Ik ben blij en trots dat we dit nu beter voor elkaar gaan krijgen. Ik heb daar alle vertrouwen in!”

Doorontwikkeling

“Een paar trends waar we mee te maken hebben zijn de volgende: er is steeds meer behoefte aan managementinformatie en de snelle ontwikkelingen van onder andere sensortechnologie. Daarnaast zien we de integratie van facilitaire dienstverlening met ICT-voorzieningen en HRM-vraagstukken. Wij hebben in de afgelopen jaren de omslag gemaakt van een registratiesysteem naar procesondersteuning. Voor de gebruikersondersteuning kijken wij vooral ook naar zoeklogica van klanten om onze portaalfunctie te verbeteren. Wij bieden een standaardpakket maar zien vaak vergelijkbare vraagstukken die we gebruiken voor de verbeteringen.”

Implementatie

"De implementatie van het vernieuwde FMIS raakt zowel onze afnemers en gebruikers als onze partnerorganisatie SSC-ICT en natuurlijk een groot deel van onze FMH-collega’s, “ aldus Hella Spithout, manager bedrijfsvoering. “Wij doen er alles aan om alle betrokkenen zo goed mogelijk mee te nemen in dit traject.” Naar verwachting kan FMHaaglanden het nieuwe systeem eerste kwartaal 2021 in gebruik nemen.

Tekst: Gerdine van der Stok en Conny Pronk.