De Hoftoren: ouder en toch ‘slim’

De Hoftoren is geen ‘slim’ kantoor; het hangt niet vol met sensoren. Toch produceert zo’n ouder gebouw wel data waar je wat mee kan. In het project ‘Data-analyse De Hoftoren’ laten het Rijksvastgoedbedrijf, ICT-dienstverlener SSC-ICT, VolkersWessels en FMHaaglanden zien dat een ouder gebouw wél slim kan zijn.

Ook een ouder gebouw als De Hoftoren geeft informatie die je kan gebruiken om te verduurzamen.
Denk aan data over het energieverbruik, het gebouwbeheersysteem, hoeveel mensen in het gebouw aanwezig zijn en op welke plaats, en tot slot hoe intensief het wifi-netwerk wordt gebruikt. Het levert waardevolle inzichten op om deze bronnen te analyseren. En door data te combineren ontstaan er weer nieuwe inzichten.

Folkwin Emaar (projectleider) en Pieter Jan Nefkens (SSC-ICT) op een projectbijeenkomst in januari 2020

Resultaten van het project

De voorlopige conclusie van de analyse is dat we met beperkte ingrepen al flinke stappen zetten in energiebesparing en dus CO2-reductie. Want: wat zijn nou de grote energieverbruikers in de Hoftoren? Zijn er kansen om energie te besparen als er inzicht is in het verbruik per dag, week en over het hele jaar? Zijn er grote verschillen met andere gebouwen in het centrumgebied van Den Haag? Het project ‘Data-analyse Hoftoren’ moet antwoorden geven op dit type vragen. Op basis van deze uitkomsten kunnen we in een vervolgproject duurzaamheidsmaatregelen treffen.

Het project Data-analyse Hoftoren laat zien dat samenwerking leidt tot nieuwe inzichten voor duurzaamheidsmaatregelen. Zo kan een ouder kantoor toch slim zijn!

Samenwerken aan duurzaamheid


Dit project is een samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, eigenaar van het gebouw), SSC-ICT (beheerder van de infrastructuur), VolkerWessels (beheerder van de installaties) en FMHaaglanden (facilitaire dienstverlener). Duurzaamheid en ‘smart buildings’ (innovatie) zijn speerpunten van de genoemde rijksorganisaties. FMH heeft kennis van de installaties uit de jaren dat FMH het energiemanagement deed. We kennen het pand, de gebruikers en weten hoe zij het gebouw gebruiken. Een belangrijke rol voor FMH ligt in het contact met de gebruikers, aan wie wij de terugkoppeling vanuit het project verzorgen.

De Hoftoren

De Hoftoren is met 142 meter een van de hoogste gebouwen van Den Haag en telt 30 etages. Het gebouw is in 2003 opgeleverd en wordt over een aantal jaren grootschalig gerenoveerd. De Hoftoren is een van de 32 gebouwen die onderdeel zijn van het programma EnergieRijk Den Haag.

EnergieRijk Den Haag

EnergieRijk Den Haag is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland. Het doel is de verduurzaming van de belangrijkste (overheids)gebouwen in het centrumgebied van Den Haag: klimaatneutraal uiterlijk in 2040.