Facilitaire kwesties in tijden van COVID-19

Uitgestorven ministeries, gesloten bedrijfsrestaurants en intensievere schoonmaak: hoe functioneert FMHaaglanden in de coronacrisis? Heel Nederland ondervindt de consequenties van de maatregelen tegen te snelle verspreiding van het coronavirus. Dat geldt ook voor ons als facilitaire dienstverlener. We vertellen je graag over een paar facilitaire vraagstukken die ons bezighouden.

Coronavirus
Beeld: ©FMHaaglanden

Als facilitaire organisatie van en voor het Rijk staan we niet op onszelf. We maken onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We volgen het BZK-beleid voor de afspraken die we als werkgever met onze medewerkers maken over thuiswerken of ‘split operations’. Facilitaire maatregelen stemmen we af met de andere facilitaire dienstverleners binnen de Rijksoverheid. Dit doen we zodat rijksambtenaren vergelijkbare faciliteiten aantreffen, waar in Nederland ze ook werken. We hebben te maken met leveranciers en samenwerkingspartners die in onze panden werken, zoals schoonmaakbedrijven en cateraars. Ook met hen staan we in nauw overleg. We hebben ons ervan verzekerd dat zij zich aan de richtlijnen van het RIVM houden en dat zij ook maatregelen treffen om hun werk voor ons te kunnen blijven doen.

RIVM-richtlijnen versus service

Ons uitgangspunt in de coronacrisis is: wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Maar: het is onze missie om service te bieden. Dus wat doen we als onze klanten vragen om desinfecterende handgel, terwijl het RIVM gewone handzeep adviseert? Om papieren handdoekjes, terwijl het RIVM stelt dat een handdoekenrol voldoende hygiënisch is? In overleg met de andere facilitaire dienstverleners van de Rijksoverheid hebben we ervoor gekozen vast te houden aan het RIVM-advies en de klant soms ‘nee’ te verkopen – uiteraard met een goede toelichting. Daarmee dienen we onze klanten uiteindelijk het beste.

Beheerder van stille panden

Op donderdag 12 maart hebben veel departementen hun medewerkers gevraagd zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Sindsdien beheert FMHaaglanden dus heel stille panden. Voor de ambtenaren die wel aanwezig zijn, spannen we ons tot het uiterste in om onze dienstverlening zo goed mogelijk in te vullen. Uiteraard werken wij op de locaties ook met kleinere teams. Zo geven we gehoor aan de oproep van het kabinet om contact met anderen te beperken. En dat helpt ons weer de continuïteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen. Omdat veel rijksambtenaren thuiswerken, kunnen we ook met minder mensen toe.

Wat moet doorgaan?

Een deel van ons werk valt weg als er veel minder rijksambtenaren aanwezig zijn in de panden in ons verzorgingsgebied. Een paar van onze diensten moet altijd doorgaan. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaak: juist nu onmisbaar. Of aan Beveiliging: zonder hun zorg voor ieders veiligheid kunnen de panden in ons verzorgingsgebied niet open blijven. En tot slot personenvervoer: bijvoorbeeld ministers en staatssecretarissen moeten nog steeds op hun bestemming komen. Dat is ons facilitaire werk voor de Rijksoverheid. Ook in deze crisis.