Duurzaam nieuw contract voor taxi-, directie- en busvervoer: meer zero-emissie ritten

Vanaf 1 september heeft FMH een nieuwe leverancier voor Taxi-, directie- en busvervoer. Naast de vervoersbehoefte was het stimuleren van duurzaam vervoer het belangrijkste doel van de aanbesteding. De nieuwe leverancier, Munckhof, zet in het contract hoog in op zero-emissie ritten. Een prima duurzaam resultaat!    

Foto taxi
Beeld: ©FMH

Aanbesteding in 4 percelen

De aanbesteding is onder regie van Categoriemanagement Vervoer uitgevoerd en een groot aantal overheidsorganisatiesmaken er gebruik van. Het betreft het op afroep vervoeren van personen van - en naar diverse locaties in heel Nederland. Het contract is opgedeeld in 4 percelen:

  • Taxi landelijk, inclusief rolstoel- en mindervalidevervoer;
  • Taxi regio Haaglanden, inclusief rolstoel- en mindervalidevervoer;
  • Directievervoer;
  • Busvervoer.

Verschillen met huidige contract

Vanaf 1 september worden steeds meer  gebruikers van het nieuwe contract in een elektrisch voertuig vervoerd. Het grootste verschil met het huidige contract is het groeiend aantal zero-emissie ritten;  minimaal een op de vijf ritten in 2020 oplopend naar 100% in 2028. Bij het busvervoer is het percentage zero-emissieritten vanaf 2023 circa 10% en vanaf de start van het nieuwe contract worden de busritten uitgevoerd met blauwe diesel (HVO).

Intentieverklaring

Het nieuwe contract geeft ook uitvoering aan de intentieverklaring . ‘Slim en schoon door de Haagse stad: allemaal in de elektrische taxi’ die Pablo Hunnego in januari 2018 heeft ondertekent’. De verklaring is een initiatief van de Gemeente Den Haag en gaat over de inzet van duurzamere vervoersmiddelen in de Haagse regio.