FMHaaglanden verhuist Raad voor de Kinderbescherming succesvol!

FMHaaglanden heeft in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nieuwe huisvesting gerealiseerd voor de Raad van de Kinderbescherming (RvdK). De medewerkers van de RvdK betrokken de nieuwe locatie aan het Alexanderveld 5 in Den Haag op 11 maart jl.

In mei 2018 kreeg FMHaaglanden de opdracht voor de verhuizing Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag. Op dat moment was de RvdK nog gehuisvest in een huurpand aan de Neuhuyskade. Toen de huur van het pand eenzijdig vanuit de verhuurder werd opgezegd, moest er met spoed worden gezocht naar een nieuwe locatie voor de circa 200 medewerkers van de RvdK.

Het RVB vond in korte tijd een geschikt pand waar alle specifieke voorzieningen goed te realiseren waren. Er moest echter wel flink verbouwd worden. In deze tijd waar het vinden van een goede en beschikbare aannemer een hele kunst is, was dat een flinke uitdaging. Maar het is goed gelukt! FMHaaglanden heeft daarna voor alle facilitaire diensten gezorgd naar de eisen en wensen van de klant. Het inregelen van facilitaire diensten is nooit standaardwerk. Voor de RvdK zijn uit veiligheidsoverwegingen bijvoorbeeld anderen eisen aan meubilair gesteld dan in een reguliere kantooromgeving.

Op 11 maart 2019 was de eerste werkdag voor de medewerkers van de RvdK op het Alexanderveld een feit. Bij de opening sprak Sacha Ruster, directeur van de Raad, nadrukkelijk haar bewondering uit: “Het projectteam heeft een enorme prestatie geleverd door onder zware tijdsdruk een zo mooi resultaat neer te zetten.” Er is inderdaad veel gevraagd van de flexibiliteit van de projectleiders en de mensen achter hen, en natuurlijk ook van de marktpartijen die een rol hebben gespeeld bij de realisatie. We zijn trots op het resultaat!

Raad van de Kinderbescherming
Beeld: ©FMH