Uitnodiging marktconsultatie facilitair managementinformatiesysteem

Via een marktconsultatie wil FMHaaglanden inzicht krijgen in het marktaanbod en de beschikbare ervaringen met facilitaire managementsystemen.

Ons huidige facilitair managementsysteem (FMIS) gaan we vervangen. We hebben sterk behoefte aan een modern en geïntegreerd proces- en applicatielandschap voor effectieve dienstverlening. Op basis van de consultatie willen we een duidelijk beeld krijgen van het marktaanbod en beschikbare ervaring met FMIS-systemen, de interesse in de markt en welke aanbestedingsstrategie het beste past bij de gewenste dienstverlening.

De Aanbestedende Dienst, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, nodigt u uit om uiterlijk 17 april 2019 te reageren op deze Marktconsultatie via Tenderned.