Samen werken aan circulariteit

Circulariteit is een belangrijk speerpunt voor de Rijksoverheid. Om in de toekomst nog te kunnen leven op een gezonde planeet met een duurzame en sterke economie, moet er nu slimmer of anders worden omgegaan met alle grondstoffen. FMHaaglanden zet in op circulair meubilair voor de rijksgebouwen in de Haagse regio en levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan het behalen van de rijksbrede circulaire doelstellingen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met meubelleverancier Gispen.

20.000 werkplekken: 20.000 kansen voor hergebruik meubilair

FMHaaglanden levert facilitaire diensten en producten voor ongeveer 30.000 gebruikers/20.000 werkplekken in de Haagse regio. Een uitwerking van de rijksbrede circulaire doelstelling is 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 ten opzichte van nu. Het inkoopbeleid is een sterk instrument voor het realiseren van dit doel. FMHaaglanden heeft de ambitie om geen meubilair of (onder-) delen daarvan in de restafvalcontainer te laten belanden. Dat gebeurt door het materiaal dat nu in gebruik is niet af te voeren maar te behouden, te onderhouden en zoveel mogelijk opnieuw in te zetten.

Samenwerking Gispen

De samenwerking met Gispen richt zich op het onderhoud en behoud van bestaand meubilair zodat het langer gebruikt kan worden. Dit betekent dat meubilair of onderdelen daarvan opnieuw worden ingezet na reparatie, onderhoud of refurbish (revitaliseren). Als behoud echt niet meer mogelijk is dan levert Gispen circulair modulair meubilair dat zoveel mogelijk geschikt is voor toekomstig hergebruik. Voor de afnemers van meubilair binnen de Rijksoverheid is een speciale – circulaire – meubelcatalogus ontwikkeld.

Circulaire economie in 2050

Om ervoor te zorgen dat er in 2050 voor iedereen noodzakelijke goederen zoals kleding en apparaten zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie bestaat geen afval meer. Dat komt doordat producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Hiervoor is in september 2016 het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' gestart.

plaatje circulariteit
Beeld: ©FMH