Mannen met gekleurde stoelen
Beeld: ©FMH

Producten en diensten

De producten en diensten die FMHaaglanden aanbiedt, zijn beschreven in de Rijksbrede Producten- en Dienstencatalogus (RPDC). Wij leveren meer dan 90 producten en diensten en werken daarvoor samen met leveranciers. Met de organisaties die klant bij ons zijn, maken wij jaarlijks dienstverleningsafspraken. Hierin staat welke dienstverlening wij tegen welke kosten en in welk pand aanbieden.

Een aantal producten en diensten is typerend voor onze organisatie en de plek die wij innemen in de Haagse regio. Wij lichten er hier enkele uit.

Personenvervoer

Onze medewerkers zorgen voor het dagelijkse woon-werk- en werk-werkverkeer van de bewindslieden en de hoogste ambtenaren van de departementen. Daarnaast verzorgen zij het zakelijke vervoer van directieleden en woon-werkvervoer van medewerkers met een medische indicatie. Als er geen vaste chauffeurs beschikbaar zijn, worden er taxi’s ingezet. Het is een enorme operatie om dagelijks iedereen op tijd op de juiste plek te krijgen, zeker nu de files in Nederland steeds meer toenemen.

Kunst

In de rijksgebouwen worden veel bezoekers ontvangen. Van oudsher wordt hier veel aandacht besteed aan een verzorgd interieur en een prettige en representatieve werkomgeving. Kunstwerken zijn een waardevolle toevoeging voor zowel bezoekers als medewerkers. Zij geven een ruimte meer identiteit en karakter. Wij adviseren over kunst, dragen zorg voor behoud en beheer en richten alle rijkskantoren in met kunstwerken. Het is een prachtige opgave om een bijdrage te leveren aan de uitstraling van de rijksgebouwen.