Sturingsmodel

FMHaaglanden is een agentschap dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij leveren zelfstandig en tegen betaling producten en diensten aan rijksorganisaties.

Wij werken volgens een 'resultaatgericht sturingsmodel'. Hierin werken drie partijen samen. In ons geval zijn dit: een beleidsdirectie ( Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie), het agentschap zelf (FMHaaglanden) en de eigenaar (Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk). De partijen maken vooraf afspraken over prestaties, kwaliteit, kosten en risico's. De eigenaar houdt toezicht op het beleid en het goed functioneren van het sturingsmodel. De bedrijfsvoering van FMHaaglanden is zakelijk en doelmatig. Op basis van een jaarplan, de PDCA-cyclus en vooraf benoemde KPI’s sturen wij op resultaat.