Speerpunten

Propositie

FMHaaglanden voert masterplannen uit voor huisvesting, inhuizing of herhuisvesting van diverse overheidsorganisaties in de Haagse regio. Als gevolg van deze masterplannen sluiten wij nieuwe klanten aan en breiden wij onze dienstverlening uit. Wij willen goed voorbereid zijn op toekomstige wijzigingen in het verzorgingsgebied en op veranderende behoeften en vragen van onze klanten. In een nieuwe propositie maken wij inzichtelijk wat deze veranderingen betekenen voor de doorontwikkeling en de inrichting van FMHaaglanden als dienstverlener.   

Samenwerking en partnerschap

Goede samenwerking is de basis voor kwalitatieve en integrale dienstverlening door FMHaaglanden. Met partnerorganisaties binnen BZK (SSC-ICT en Rijksvastgoedbedrijf) zorgen wij voor de werkplekken, de voorzieningen en het beheer van rijkskantoren. We versterken deze samenwerking zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen. Ook werken we, voor een compleet aanbod van producten en diensten, samen met leveranciers.

De samenwerking met andere facilitaire concerndienstverleners van het Rijk richt zich op een aantal thema’s binnen de dienstverlening zoals duurzaamheid, integraliteit en innovatie.

Dienstverlening

Onze primaire taak is de dagelijkse dienstverlening aan onze klanten. Via onze contactcentra, relatiemanagement en locatieteams in de panden houden wij de lijnen open en kort. Wij zijn aanspreekpunt voor alle dienstverlening in de panden. Wij werken aan de verbetering van onze dienstverlening door ontwikkeling van herkenbaar, gastvrij gedrag en de inrichting van klantvriendelijke processen in al onze panden.

Duurzaamheid en circulariteit

FMHaaglanden heeft een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. In vrijwel alle aspecten van onze dienstverlening speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Het gaat hierbij niet alleen over goederen en energie, maar ook over maatschappelijk verantwoord inkopen en innovatieve toepassingen van gerecycled materiaal.

Wij doen mee aan tal van initiatieven en projecten op het gebied van catering, afvalstromen, sanitair en kleding. Extra aandacht geven wij aan de verduurzaming van ons wagenpark, onder andere door inzet van (semi-)elektrische auto’s. Een belangrijk speerpunt is het inzetten van zoveel mogelijk circulair meubilair in de kantoorinrichting van de rijksgebouwen.