Speerpunten

Vernieuwende dienstverlening

FMH is voorbereid op veranderingen in onze omgeving en op de daarmee veranderende klantbehoefte.

Duurzaamheid

FMH wil voor 2030 een volledig circulaire en CO2-neutrale facilitaire dienstverlener zijn. Dit willen we bereiken door onze bedrijfsvoering en dienstverlening te verduurzamen.

Klanttevredenheid

FMH optimaliseert de dienstverlening door structureel en frequent de klantbeleving te meten. Zo krijgen we sneller en beter inzicht in de veranderende klantbehoefte en kunnen we hier tijdig op inspelen. Daarnaast sturen we op houding en gedrag van medewerkers en werken we nauw samen in de keten.

Ontwikkelingen verzorgingsgebied FMH

FMH is voorbereid op veranderingen in ons verzorgingsgebied doordat we daar vooraf bij betrokken zijn. FMH draagt actief bij aan en anticipeert op ontwikkelingen in ons verzorgingsgebied.

Datagedreven werken

FMH beschikt als professionele dienstverlener over de juiste data om de keten te informeren en om onze eigen dienstverlening te optimaliseren.

Doelmatigheid

FMH streeft naar een continue verbetering van de dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze klant, waarbij wij kostenefficiƫnt blijven opereren.