Rijksbrede Producten -en dienstencatalogus 2022

In deze rijksbrede producten- en dienstencatalogus (RPDC) 2022 staan alle rijksbrede producten en diensten vermeld die de vier facilitaire concerndienstverleners van het Rijk (CDV’s) leveren.