Rijksbrede Producten en Diensten Catalogus (RPDC) 2020

In deze rijksbrede producten- en dienstencatalogus (RPDC) 2020 staan alle rijksbrede producten en diensten vermeld die de vier facilitaire concerndienstverleners van het Rijk (CDV’s) leveren.