Rijksbrede Producten en Diensten Catalogus (RPDC) 2021

In deze rijksbrede producten- en dienstencatalogus (RPDC) staan alle rijksbrede producten en diensten vermeld die de vier facilitaire concerndienstverleners van het Rijk (CDV’s) leveren.